Енергетичний Альянс: енергетична безпека України  

Енергетичний альянс - енергетична безпека УкраїниЕнергетична безпека України


Мета, завдання, місія Громадської організації «Енергетичний альянс»

Головна мета діяльності ГО «Енергетичний альянс»:

сприяння створенню потужної системи енергетичної безпеки України шляхом широкого впровадження у

промисловості та житлово-комунальному секторі країни енергозберігаючих технологій

Місія ГО «Енергетичний альянс» : з допомогою громадськості

зміна ставлення суспільства та кожного окремого громадянина нашої держави до проблеми ефективного

використання енергоресурсів

Завдання ГО «Енергетичний альянс» :

 • сприяння збору та узагальненню інформації про реальний стан розвитку, становлення та впровадження

  новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування;

 • сприяння розробці комплексних програм розвитку та підвищення енергоефективності і енергозбереження,

  становленню та впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування;

 • сприяння розробці і проведенню енергетичного, екологічного та будівельного аудиту міст, промислових

  підприємств, об’єктів ЖКГ;

 • сприяння вивченню та узагальненню громадської думки з питань діяльності розвитку, становлення та

  впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування.

 • сприяння виконанню і створенню нових законів та інших нормативно-правових актів у сфері

  енергозбереження та захисту навколишнього середовища.

Одним з найважливіших напрямків діяльності ГО „Енергетичний альянс є

сприяння впровадженню принципів соціальної відповідальності бізнесу на промислових підприємствах та у

комерційних структурах , що увійшли до складу організації.


Що саме повинна дати

ГО «Енергетичний альянс» своїм членам

    Однією з найактуальніших та

найгостріших проблем сучасного розвиненого світового співтовариства є швидко наростаючий дефіцит

традиційних енергоресурсів. Перед розвиненими країнами стоїть складне завдання з впровадження нових

енергозберігаючих технологій використання органічних (газ, нафта, вугілля) енергоресурсів з мінімальним

впливом на навколишнє середовище при розумному й достатньому задоволенні виробничих і побутових проблем

, а також пошук й впровадження нетрадиційних, але не менш ефективних за загальноприйняті, джерел

енергії.

Для України з її відсталими технологіями використання традиційних енергоресурсів з урахуванням постійно

зростаючих цін на них, у першу чергу на газ, пошук, створення та впровадження нових напрямків

енергозабезпечення промислового комплексу та житлово-комунального сектору країни на даний час стає

вирішальним.

Створення громадської організації «Енергетичний альянс» можна вважати закономірним кроком

представників промисловості, науки, бізнесу та громадськості, що глибоко занепокоєні станом енергетичної

безпеки нашої країни. Саме бездіяльність уряду та влади на місцях наштовхнуло на

обєднання та консолідацію для прискорення вирішення

проблем енергозбереження та енергоефективності в Україні.

Приєднання до «Енергетичного альянсу» дозволить його членам впливати за допомогою громадськості на

прискорення процесів Законотворення та конкретних дій влади, бізнесу, підприємств житлово-комунального

господарства щодо розробки та впровадження в нашій країні енергозберігаючих технологій, що, в свою

чергу, повинно створити сприятливу ситуацію для розвинення економіки держави й виходу її з економічної

кризи, яка більшою мірою спричинена паливно-енергетичною залежністю від закордонних постачальників

енергоресурсів та високою вартістю видобутку вітчизняних енергоресурсів.

ГО «Енергетичний альянс» запрошує приєднатися до своїх лав усіх представників науки,

промисловості, бізнесу, громадськості, кому небайдужа енергетична безпека України!

ГО «Енергетичний альянс» відкрита для участі у своїй діяльності всім, хто прагне виходу нашої

країни з економічної кризи та подальшого всебічного розвитку держави Україна, а згодом, її економічного

та соціального процвітання, а також добробуту кожного її громадянина!