Енергетичний Альянс: енергетична безпека України  

громадська організація «Енергетичний альянс»

У Дніпропетровську в лютому 2009 року була створена і почала активно діяти громадська організація

«Енергетичний альянс»

 

Однією з найактуальніших та найгостріших проблем сучасного світового співтовариства є швидко наростаючий дефіцит традиційних енергоресурсів. Перед розвиненими країнами стоїть складне завдання із впровадження нових енергозберігаючих технологій використання органічних (газ, нафта, вугілля)енергоресурсів з мінімальним впливом на навколишнє середовище при розумному й достатньому задоволенні виробничих і побутових проблем , а також пошук й впровадження нетрадиційних, але не менш ефективних за загальноприйняті, джерел енергії.
Для України з її відсталими технологіями використання традиційних енергоресурсів з урахуванням постійно зростаючих цін на них, у першу чергу на газ, пошук, створення та впровадження нових напрямків енергозабезпечення промислового комплексу та житлово-комунального сектору країни на даний час стає вирішальним.
Створення громадської організації «Енергетичний альянс» можна вважати закономірним кроком представників промисловості, науки, бізнесу та громадськості, що глибоко занепокоєні станом енергетичної безпеки нашої країни. Саме бездіяльність уряду та влади на місцях наштовхнуло на об’єднання та консолідацію для прискорення вирішення проблем енергозбереження та енергоефективності в Україні.

Головна мета діяльності ГО «Енергетичний альянс» : сприяння створенню міцної системи енергетичної безпеки України шляхом широкого впровадження у промисловості та житлово-комунальному секторі країни енергозберігаючих технологій

Місія ГО «Енергетичний альянс» : з допомогою громадськості змінити ставлення суспільства та кожного окремого громадянина нашої держави до проблеми ефективного використання енергоресурсівЗавдання ГО «Енергетичний альянс» :

  • сприяння збору та узагальненню інформації про реальний стан розвитку, становлення та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування;
  • сприяння розробці комплексних програм розвитку та підвищення енергоефективності і енергозбереження, становленню та впровадженню новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування;
  • сприяння розробці і проведенню енергетичного, екологічного та будівельного аудиту міст, промислових підприємств, об’єктів ЖКХ;
  • сприяння вивченню та узагальненню громадської думки з питань діяльності розвитку, становлення та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та устаткування;
  • сприяння виконанню законів та інших нормативно-правових актів у сфері енергозбереження та захисту навколишнього середовища.

 

Одним з найважливіших напрямків діяльності ГО „Енергетичний альянс є сприяння впровадженню принципів соціальної відповідальності бізнесу на промислових підприємствах та у комерційних структурах , що увійшли до складу організації.

Приєднання до «Енергетичного альянсу» дозволить його членам впливати за допомогою громадськості на прискорення процесів Законотворення та конкретних дій влади, бізнесу, підприємств житлово-комунального господарства щодо створення та впровадження в нашій країні енергозберігаючих технологій, що, в свою чергу, повинно створити сприятливу ситуацію для розвинення економіки держави та виходу її з економічної кризи, яка більшою мірою спричинена паливно-енергетичною залежністю від закордонних постачальників енергоресурсів та високою ціною видобутку вітчизняних енергоресурсів.
ГО «Енергетичний альянс» запрошує приєднатися до своїх лав усіх представників науки, промисловості, бізнесу, громадськості, кому небайдужа енергетична безпека України! ГО «Енергетичний альянс» відкрита для участі у своїй діяльності всім, хто прагне виходу нашої країни з економічної кризи та подальшого всебічного розвитку держави Україна, а згодом, її економічного та соціального процвітання, а також добробуту кожного її громадянина!

альному процветанию, а также к достижению благосостояния каждого его гражданина!